Eğitim için Avrupa Birliği Projeleri

Hayatboyu Öğrenme Programı

Yeni Avrupa Birliği Hayat Boyu Öğrenme Programı okul öncesinden ileri yaşlara kadar hayatın her kademesinde eğitim imkanı sağlamaktadır.

€7000 milyon bütçesi bulunan program 2007-2013 yılları arasındadır ve Socrates, Leonardo da Vinci ve eÖğrenme programları altında şekillendirilir.

Bütçeler, Avrupa çapındaki eğitim ve öğretimde kaliteyi artıracak, değişim yaratan, disiplinler arası iletişim ve ortak çalışmalara yönelik projelere, ikili ve çoklu işbilirliklerine, hareketlilik projelerine verilmektedir.

Program dört alt başlıktan oluşmaktadır:

  • Comenius programı - hedef kitlesi en genel anlamıyla, okul eğitimine taraf olan kamu ya da özel kurum ve kuruluşlar ile bu kurumlardaki idareciler, eğitimciler/öğretmenler ve öğrencileri kapsamaktadır.
  • Erasmus programı - hedef kitlesi en genel anlamıyla, yükseköğretime taraf olan kurum ve kuruluşlar ile bu kurumların çalışanları ile öğrencileri kapsamaktadır.
  • Leonardo da Vinci programı - hedef kitlesi mesleki eğitim çalışanları, öğrencileri, ve buna taraf olan kurum ve kuruluşlar ile öğrencilerini kapsamaktadır.
  • Grundtvig programı ise yetişkinler ve bu kurumlarda çalışan öğretmenler, eğitmenleri hedef kitle olarak alır.

Bu dört başlık transversal program’,başlığında ayrılmıştır. Bunlar:

  • Politika çalışmaları ve işbilirği (KA1)
  • Dil(KA2)
  • Bilgi ve İletişim Teknolojileri - BIT (KA3)
  • Yaygınlaştırma Faaliyetleri (KA4)

Daha fazla bilgiye Avrupa Birliğinin web sayfasından ulaşılabilir:
http://eacea.ec.europa.eu/llp/index_en.php

Biten AB projelerinin veri tabanına buradan ulaşılabilir: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/eve/