Yöntem

Proje aşağıdaki adımlarla gerçekleştirilecektir:

 1. Araştırma
 2. Özel İlgi alanları (ÖİA)& Raporlar
 3. Çalıştaylar & kılavuzlar
 4. Ağ kurma çalışmaları
 5. Konferanslar ve Online Webinar

Ayrıca dört iş paketi vardır, bunlar yönetim, kalite, yaygınlaştırma ve sürdürülebilirliği kapsar.

 1. Proje Yönetimi
 2. Soru/Cevap
 3. Yaygınlaştırma
 4. Uygulama

1. Araştırma

Proje kapsamında Web 2.0 teknolojilerinin eğitim ve iş dünyasında nasıl kullanıldığı araştırılacaktır. Bunun için

 • Web 2.0 araçlarının eğitim ve iş dünyasında nasıl kullanıldığı ile ilgili sistematik bir tarama yapılacak
 • Sistematik tarama Ed2.0Work web sitesinde yayınlanacak
 • Web2.0 araçları tanımlanacak (Web2.0 içeriğini oluşturanlar dahil).
 • Bu araçlar zayıf ve güçlü yönleri ile değerlendirilecek
 • Değerlendirme sonuçları Ed2.0Work web sitesinde yayınlanacak.
 • Web 2.0 teknolojilerinin eğitimde kullanılması için öğretmenler ve araştırmacılara yönelik ücretsiz eğitim materyalleri araştırılacak
 • Bu eğitim materyallerinin detayları Ed2.0Work web sitesinde yayınlanacak.

2. Özel İlgi Alanlarının Oluşturulması(ÖİA) & Raporlar

Proje ortakları Özel İlgi Alanları oluşturarak Web 2.0 tenolojilerinin kullanımına değişik açılardan bakarak bir tartışma ortamı yaratmışlardır. Bu gruplar Ed2.0Work projesinin ÇP2 sonuçlarına göre oluşturulmuştur.Ayrıca oluşturulan bir online topluluk da bu ÖİA’nda fikir bildirmek üzere oluşturulmuştur. Mevcut tematik alanlar ve ÖİA’ları şu şekildedir:

The working groups will be thematically based on:

 1. Web2.0 and Internet kaynakları
 2. Eğitim ve Öğretim Pedagojileri
 3. Mükemmelliyet ve kalite kriterlerini de içeren müfredat

Hem eğitim ve iş dünyasındaki proje ortakları, hem COP hem de değişik ülkelerdeki katılımcıların katkıları sayesinde bu gruplarda bir sinerji sağlanarak değişik fikirlerin tartışıldığı, stratejilerin oluşturulduğu, din, kültür ve seviye farkına bakılmaksızın saygı çerçevesinde paylaşımlar yapılması planlanmıştır.
Direk ve açık bir tartışma ortamı oluşturulmasına yönelik olarak tartışmalar tüm ortaklar ve COP katılımcıları ile birlikte bir sosyal medya ortamında gerçekleştirilmiştir.

ÖİA’larının amaçları şu şekildedir:
• gelecek vizyonu oluşturmak,
• senaryoları gözden geçirmek
• Web 2.0 teknolojilerinin eğitim ve iş dünyasında kullanıma yönelik fikir alışverişinde bulunmak ve geleceğin bilgi toplumunun ihtiyaçlarını karşılamak.

Ayrıca ÖİA değişik eğitim sektörlerinde uygulanmak üzere geniş çaplı bir pilot çalışma gerçekleştirecektir.

3. Çalıştaylar ve Eğitim Kılavuzları

Proje kapsamında bir dizi çalıştay ve eğitim kılavuzları hazırlanacaktır. Bunlar:

 • Eğitimciler için - Ne tür Web 2.0 becerileri gereklidir, bu teknolojiler nasıl kullanılır ve pedagojik uygunluğu
 • Çalışanlar- Web2.0 araçları üretkenliği nasıl artırır

Çalıştaylar tüm paydaşlara yönelik olarak gerçekleştirilecektir, bunlar Öğretmenler/Öğretmen Yetiştiren Eğitimciler/Politika Uygulayıcıları

İş dünyasına yönelik yapılacak çalıştaylar Ticaret Odaları aracılığı ile çalışanlara duyurulacaktır.

4. Ağ Kurma

Projenin ana amacı değişik paydaşlar arasında bir ağ kurma idi. Tüm paydaşlar bir online topluluk kurmak üzere davet edildi. İlk etapta çalışma grupları altında birleşmeleri ve katkı sağlamaları istendi. Bu proje kapsamında oluşturulan sosyal ağlar sayesinde sağlanmıştır.

5. Konferanslar ve Online Webinarlar

Proje ağındadaki tüm paydaşlar yapılan 2 konferansa davet edildi. Bu konferanslar:

K1: Web 2.0 araçlarının değerlendirilmesi – ne kadar kullanışlılar?

K2: Çalışma gruplarının sonuçları
K3: Ed2.0Work’un Avrupa ağı olarak final sunumu

Ayrıca her ÖİA için online webinar şeklinde konferanslar gerçekleştirildi.