Proiecte ale Uniunii Europene pentru Educație

Programul de Învățare pe tot Parcursul Vieții

Noul Program al Uniunii Europene pentru Învățare pe Tot Parcursul Vieții (LLP) susține oportunitățile de învățare din copilărie și până la bătrânețe, în orice situație de viață.

Are un buget de 7000 de milioane de euro pentru perioada 2007-2013 și este succesorul programelor Socrates, Leonardo da Vinci și eLearning.

Sunt acordate granturi și subvenții proiectelor care promovează schimburile interculturale, parteneriatele bilaterale și multilaterale, stimulează mobilitățile trans-naționale și promovează calitatea în educație și în sistemele de dezvoltare profesională în Europa.

Programul este construit pe patru piloni sau sub-programe:

  • Programul Comenius pentru elevi, profesori, școli și instituții sau organizații înrudite (educația preșcolară și școlară, până la finalul educației secundare)
  • Programul Erasmus pentru studenți, profesori universitari, universități și instituții/organizații înrudite (învățământ superior, inclusiv plasamentul studenților în întreprideri)
  • Programul Leonardo da Vinci pentru ucenici, muncitori, angajați și instituții sau organizații înrudite (educația și formarea vocațională)
  • Programul Grundtvig pentru adulți, profesori și instituții sau organizații înrudite, active în domeniul educației adulților.

Acești patru piloni sunt uniți în cadrul ”Programului Transversal” care vizează 4 activități cheie:

  • Cooperarea în domeniul politicilor și inovării (KA1)
  • Limbile străine (KA2) (KA2)
  • Tehnologiile informației și comunicării- ICT (KA3)
  • Diseminarea și exploatarea rezultatelor (KA4)

Mai multe informații pot fi găsite pe site-urile Uniunii Europene la:
http://eacea.ec.europa.eu/llp/index_en.php

O bază de date cu proiectele europene finalizate poate fi găsită la:http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/eve/