Metodologie

Proiectul va fi realizat în etape cuprinzând:

 1. Cercetare
 2. Grupuri de interes special (GIS) & Raportare
 3. Ateliere de lucru și ghiduri de formare
 4. Comunicare în rețea
 5. Conferințe și webinare online

În plus, vor fi puse la punct patru pachete de lucru pentru management, calitate, diseminare și sustenbilitate.

 1. Management de proiect
 2. Evaluarea calitații
 3. Diseminare
 4. Exploatare

1. Cercetare

Proiectul va realiza un studiu complet al modului în care instrumentele Web2.0 sunt folosite în educație și pe piața muncii.

 • Realizarea unei revizuiri sistematice a studiilor făcute asupra modului în care sunt folosite instrumentele Web2.0 în educație și în muncă.
 • Publicarea acestei revizuiri sistematice pe site-ului Ed2.0 Work.
 • Identificarea de instrumente Web 2.0 (inclusiv dintre cele folosite pentru crearea conținutului Web 2.0).
 • Evaluarea acestor instrumente identificând punctele tari și cele slabe.
 • Publicarea de informații despre evaluarea acestor instrumente pe site-ul Ed2.0 Work.
 • Identificarea materialelor informative care sunt accesibile și care sunt la un nivel de calitate care să permită utilizarea lor în cadrul rețelei pentru formarea profesorilor, cercetătorilor, factorilor de decizie și educaționali în utilizarea Web2.0.
 • Publicarea de detalii despre materialele folosite în formare pe site-ul Ed2.0Work

2. Crearea grupurilor de interes special (GIS) și publicarea de rapoarte

Partenerii din proiect vor crea grupuri speciale de interes care vor analiza diferitele probleme cu care se confruntă educația și piața muncii atunci când se folosesc instrumente specifice Web 2.0. În plus, se va constitui o Comunitate de practică (COP) a factorilor interesați pentru a sprijini furnizarea de informații grupurilor de lucru.

Grupurile de lucru vor avea ca tematică, în principal:

 1. Resurse Web2.0 și internet
 2. Pedagogii de învățare și formare
 3. Curriculum, inclusiv criterii pentru excelență și calitate.

Aceste grupuri vor include parteneri și membri din diferite domenii ale educației și pieței muncii, pentru a permite abordarea unei problematici diverse.

Grupurile speciale de interes vor formula noi viziuni, scenarii și recomandări despre schimbările și valorile noi ale Web 2.0 în transformarea sistemelor de educație și training pentru a răspunde nevoilor viitoarei societăți a cunoașterii.

3.Ateliere și ghiduri de formare

Proiectul va pune la punct un număr de ateliere de formare pentru a oferi îndrumări generale:

 • Educatorilor - ce competențe Web2.0 pot folosi angajatorii și care sunt pedagogiile pentru folosirea lor în clasă.
 • Angajatorilor -cum pot fi folosite uneltele Web2.0 pentru creșterea productivității.

Atelierele de formare vor fi concepute pentru factorii reprezentativi incluzând formatori de profesori/ profesori/ practicieni/ factori de decizie în domeniul politicilor educaționale.

Atelierele pentru angajatori vor fi realizate prin intermediul camerelor de comerț, asociațiilor patronale și sindicatelor.

4. Dezvoltarea rețelei

Un obiectiv cheie al proiectului este construirea unei rețele formată din factori interesați din domeniul educației și al piaței muncii, care vor fi invitați să se alăture Comunității de practică (COP). Vor fi solicitați, de la început, să participe la grupurile de lucru. Aceasta va avea loc în cadrul rețelei sociale care va fi pusă la punct încă de la debutul proiectului.

5.Conferințe și webinare

Rețeaua va invita factorii reprezentativi să se alăture partenerilor în cadrul a trei conferințe. Acestea vor fi:
C1 – lansarea evaluării instrumentelor Web2.0 – cât de utile sunt acestea?
C2 – Rezultatele grupurilor de lucru
C3 – Lansarea finală a rețelei Ed2.0 Work ca rețea europeană

În plus, vor avea loc conferințe de tip webinar pentru fiecare dintre grupurile de interes special.