Despre proiect

Nevoia

Misiunea Europei este să-și păstreze și să-și sporească principalele avantaje asigurându-se că studenții și muncitorii ei pot utiliza Web 2.0 acolo unde învață sau muncesc. Este evident că Web 2.0 și Enterprise 2.0 oferă mari oportunități dar și mari provocări pentru educatori și angajatori. Potențialul pentru creativitate autonomă, cercetare, comunicare și diseminare în rândul celor interesați reprezintă o oportunitate unică și inegalabilă.

În domeniul educației, studenții competenți și încrezători care folosesc Web 2.0 pot avea acces la informații, pot să colaboreze la nivel local, național sau internațional, pot fi creativi și pot utiliza instrumentele pentru învățare permanentă, autonomă.

La locul de muncă, Web 2.0 are potențial să sporească eficiența, să adauge valoare și ar putea avea un impact organizațional mult mai mare decât tehnologiile anterioare.

Răspunzând cerințelor

Cercetarea noastră indică faptul că au existat puține discuții între educatori și angajatori despre potențialul pentru practici de lucru sinergetice în predarea și în utilizarea Web2.0. Proiectul acoperă această necesitate utilizând patru căi:

 • Prin identificarea sinergiilor comune cele mai importante și în educație și în muncă și a modului lor de utilizare.
 • Prin construirea unei structuri care să permită evaluarea eficienței instrumentelor Web 2.0 la standardele agreate, și care să conducă la avantaje și utilizări clar definite.
 • Dezvoltarea în continuare a rețelei, prin atragerea altor factori interesați, incluzând autorități în domeniul educațional, angajatori și asociații sau organizații ale angajaților.
 • Realizarea unei rețele durabile care să pună la dispoziția educatorilor și angajatorilor un forum unde să se discute despre nevoile și cerințele lor în legătură cu spațiul virtual pe măsură ce acesta se dezvoltă.

Obiectivele rețelei

Proiectul va construi o rețea sustenabilă care:

 • Va construi înțelegerea.
 • Va revizui în mod sistematic literatura de specialitate pentru realizarea unui șablon empiric în vederea evaluării eficacității instrumentelor Web 2.0
 • Va identifica și analiza necesitățile curente și viitoare ale factorilor implicați în educație și pe piața muncii și va analiza modul în care instrumentele Web 2.0 pot fi folosite pentru a veni în întâmpinarea acestora.
 • Va examina modul în care se folosesc în prezent aceste instrumente în domeniul educației și pieței muncii și va realiza un set de bune practici și studii de caz care să arate cum pot fi folosite diferitele instrumente Web 2.0
 • Va constitui și menține o arhivă cuprinzând cercetări, ghiduri de bune practici și studii de caz în domeniu, precum și materiale care pot fi folosite de profesori, cercetători, factori de decizie și instituții de educație, pentru luarea de decizii în cunoștință de cauză.

Rezultate așteptate

 • O rețea cu peste 700 de membri
 • Perfecționarea în domeniu a 500 de profesori și formatori
 • Pilotarea pe scară largă cu 750 de studenți și profesori
 • 3 conferințe și seminarii online cu cel puțin 400 de participanți.

Proiectul este finanțat de Programul European pentru Învățare pe Tot Parcursul Vieții, care urmărește promovarea limbilor străine, a culturii și a competențelor digitale în Europa.