Metodologia

Projekt zakończy się etapami obejmującymi:

 1. Badania
 2. Utworzeniem Specjalnych Grupa Zainteresowań (SIGs) & raport
 3. Warsztaty & tutoriale
 4. Networking
 5. Konferencje oraz online webinaria

Dodatkowo, zostaną utworzone cztery pakiety robocze zaprojektowane do zarządzania, zapewnienia jakości, upowszechniania oraz zrównoważonego rozwoju.

 1. Zarządzanie projektem
 2. Zapewnienie jakości (QA)
 3. Upowszechnienie
 4. Eksploatacja

1. Badania

Projekt zakończy się pełną analizą, w jaki sposób narzędzia Web2.0 są wykorzystywane w edukacji i miejscu pracy:

 • Aby prowadzić systematyczny przegląd badań, które zostałe dokonane w dziedzinie wykorzystania narzędzi Web2.0 w edukacji i biznesie.
 • Aby opublikować systematyczny przegląd na stronie internetowej Ed2.0Work
 • Aby identyfikować narzędzia Web2.0 (w tym narzedzia do tworzenia treści Web2.0).
 • Aby oceniać narzędzia Web2.0 w celu identyfikacji mocnych oraz słabych stron.
 • Aby opublikować szczegóły dotyczące oceny tych narzędzi na stronie internetowej Ed2.0Work.
 • Aby identyfikować istniejące materiały szkoleniowe, które są dostępne i spełniają wysoką jakość edukacyjną tak, aby mogły zostać wykorzystane przez sieć do szkolenia nauczycieli, naukowców, decydentów oraz pracowników instytucji edukacyjnych na temat wykorzystania narzędzi Web2.0.
 • Aby opublikować szczegóły dotyczące materiałów szkoleniowych na stronie internetowej Ed2.0Work.

2. Utworzenie Specjalnej Grupy zastosowań( Special Interest Groups (SIGs)) & Raporty

The project partners will create SIGs that will look at different issues that face education and work in using Web2.0 tools. In addition a community of practice of stakeholders (COP) will be enlisted to help give input into the working groups.

Partnerzy porjektu utworzą Specjalne Grupy Zainteresowań (SIGs), które spojrzą z innej strony na problemy, z którymi mierzy się edukacja oraz świat pracy podczas korzystania z narzędzi Web2.0.

The working groups will be thematically based on:

 1. Web2.0 and Internet resources
 2. Learning and training pedagogies
 3. Curriculum including criteria for excellence and quality

The groups will include partners and members of the COP from different areas of education and work, enabling diverse interests and stakeholders into the discussions.

The SIGs will develop future visions, foresight scenarios, and provide recommendations on the changed nature and added-value of Web2.0 for transforming education and training systems towards the needs of the future knowledge society.

3. Workshops & trainer guides

The project will build a set of training workshops to give general guidance to:

 • Educators - what Web2.0 skills employers can use and pedagogies for using Web2.0 in the classroom
 • Employers - how Web2.0 tools can be used to raise productivity.

The workshops will be designed for key stakeholders including Teacher/Teacher Trainer/Practitioner/Policy-makers.

The workshops for employers and work will be targeted through Chambers of Commerce, employers organizations and trade unions

4. Networking

A key objective of the project is the building of a network of stakeholders. Stakeholders will be invited to join the Community of practice (COP). Initially they will be requested to contribute to the working groups. This will occur on the project Social network that will be set up at the start of the project.

5. Conferences and Online Webinars

The network will invite stakeholders to join with the partners in a three conferences. The three conferences will be:
C1 - Launch of the Evaluating Web2.0 tools - how useful are they really?
C2 - Results of the Working Groups
C3 - Final launch of the Ed2.0Work as a European network

In addition online Webinar Conferences for each of the SIG working groups will take place.