Grupy Specyficznych Zainteresowań

 

Witamy w sekcji poświęconej Grupom Specyficznych Zainteresowań projektu Ed.20Work

 

Nasz projekt osiągnął stan, w którym strony zainteresowane ze świata edukacji i pracy są zapraszane do naszych Grup Specyficznych Zainteresowań (ang. Special Interest Group, SIG), które umożliwiają podjęcie dyskusji na temat:

  • technologii Web 2.0 i zasobów Internetu – jak ocenia się te narzędzia i sposoby ich wykorzystania
  • podejść pedagogicznych do nauki i treningu – jak naucza się i trenuje
  • programu nauczania, w tym kryteriów kompletności i jakości – jak tworzy się nowe programy nauczania lub modyfikuje istniejące

Stronami zainteresowanymi może być branża edukacyjna: kierownictwo podmiotów edukacyjnych, nauczyciele, stowarzyszenia, trenerzy nauczycieli, pracownicy akademiccy; a ze strony świata pracy zawodowej: przedsiębiorstwa, izby handlowe, trenerzy, stowarzyszenia i pracownicy administracji publicznej. Należy pamiętać, że Grupy Specyficznych Zainteresowań są społecznościami o charakterze otwartym, zatem są swobodnie dostępne dla stron zainteresowanych.

Mamy nadzieję, że będziecie Państwo mieli możliwość wniesienia swojego wkładu do tej dyskusji.

 

Przyłączanie się do Grup Specyficznych Zainteresowań

 

Jeżeli jesteś zainteresowany przyłączeniem się do jednej lub kilku Grup Specyficznych Zainteresowań to skorzystaj z Przestrzeni Grup Specyficznych Zainteresowań i zarejestruj się.. Po rejestracji będziesz mógł wskazać, którymi grupami jesteś zainteresowany.

Ważne:

  • Wszystkie dane kontaktowe będą traktowane jako poufne.
  • W Grupach Specyficznych Zainteresowań nie ma żadnych opłat subskrypcyjnych w trakcie całego czasu trwania projektu.