O projekcie

Potrzeba

Główne zadanie stojące przed Europą polega na zachowaniu i dalszym rozwoju swoich mocnych stron. Jedną z dróg do jego osiągnięcia jest zagwarantowanie, że studenci i pracownicy będą potrafić wykorzystywać technologie Web 2.0 w edukacji i pracy zawodowej. Jest oczywiste, że technologie Web 2.0 i Enterprise 2.0 wprowadzają nowe możliwości i wyzwania dla nauczycieli i pracowników. Możliwości odblokowania samodzielnej kreatywności użytkowników, prowadzenia nowych badań, lepszej komunikacji i współdzielenia treści jest czymś niespotykanym i niezrównanym.

W trakcie edukacji kompetentni i zaufani studenci korzystający z technologii Web 2.0 mogą dzięki nim znajdować interesujące ich informacje, współpracować na poziomie lokalnym, narodowym lub międzynarodowym, być twórczy, a także w pełni samodzielnie kształcić się ustawicznie (być tzw. "lifelong learners").

W miejscu pracy narzędzia Web 2.0 mają potencjał do zwiększenia efektywności pracy oraz wnoszą nowa jakość. Mogą mieć dużo bardziej dalekosiężny wpływ na organizacje, niż wcześniej wprowadzane technologie.

Odpowiedź na potrzebę

Jak dowodzą badania, pomiędzy nauczycielami, a pracodawcami zachodzi bardzo niewiele wymiany doświadczeń na temat dobrych praktyk w uczeniu i korzystaniu z technologii Web 2.0 uwalniających potencjał synergii. Celem niniejszego projektu więc jest rozwiązanie tego problemu przy użyciu czterech metod:

 • Przez identyfikację kluczowych wspólnych synergii technologii Web 2.0 w edukacji i pracy oraz sposobów ich wykorzystania.
 • Zbudowanie struktury umożliwiającej ocenę efektywności narzędzi Web 2.0 – na ile są zgodne z przyjętymi standardami; doprowadzi to do jasnego sprecyzowania korzyści i zalet.
 • Dalszy rozwój sieci, dodanie nowych uczestników, w tym instytucji edukacyjnych, pracodawców oraz organizacji i stowarzyszeń pracowniczych.
 • Zbudowanie trwałej Sieci stanowiącej dla nauczycieli i pracodawców forum do dyskusji na temat potrzeb i wymagań pojawiających się w związku z ciągłym rozwojem świata cyfrowego.

Cele Sieci

Projekt zmierza w kierunku zbudowania trwałej Sieci, która będzie:

 • zwiększać świadomość i zrozumienie,
 • zapewniać systematyczny przegląd literatury umożliwiający stworzenie szablonów mających podwaliny empiryczne, które będą mogły być użyte w przyszłości jako element wskaźników oceny efektywności istniejących i nowych narzędzi,
 • identyfikować i analizować bieżące i przyszłe potrzeby stron zaangażowanych w nauczanie i pracę, a także sposoby, w jakie narzędzia Web 2.0 mogą być wykorzystywane do wspierania tych potrzeb,
 • analizować istniejące sposoby wykorzystania (edukacyjne i zawodowe) a także tworzyć zbiór „najlepszych praktyk” i studiów przypadku demonstrujących sposoby praktycznego wykorzystania różnych narzędzi Web 2.0,
 • tworzyła i utrzymywała centralne repozytorium zawierające znaczące wyniki badań, wytyczne „najlepszych praktyki” i studia przypadku, a także materiały szkoleniowe na podstawie których nauczyciele, naukowcy, decydenci i podmioty edukacyjne będą podejmować świadome decyzje.

Oczekiwane wyniki

 • Sieć obejmująca ponad 700 uczestników
 • Przeprowadzenie treningów dla 500 nauczycieli i trenerów nauczycieli
 • Pilotaż zakrojony na szeroką skalę obejmujący 750 studentów i nauczycieli
 • Trzy konferencje i webinaria online obejmujące co najmniej 400 uczestników

Projekt jest finansowany z programu Unii Europejskiej Lifelong Learning, którego celem jest promowanie nauki języków, kultury i wiedzy w Europie.