Metoodika

Projekt viiakse läbi sammhaaval:

 1. Uuringud
 2. Temaatilised huvigrupid (SIG) & raportid
 3. Töötoad & juhised koolitajatele
 4. Võrgustumine
 5. Konverentsid ja vebinarid

Lisaks on projektis neli alajaotust, mis puudutavad üldjuhtimist, kvaliteeti, teavitustegevust ning jätkusuutlikkust.

 1. Projektijuhtimine
 2. Kvaliteeditagamine
 3. Teavitustegevus
 4. Jätkussuutlikkuse tagamine

1. Uuringud

Projekti käigus viiakse läbi uuring, mil määral web 2.0 vahendeid haridusmaastikul ja tööelus kasutatakse.

 • Teostada süstemaatiline ülevaade uuringutest, mida on tehtud web 2.0 vahendite kasutuselevõtu osas hariduses ja tööelus.
 • Avaldada see süstemaatiline ülevaade projekti kodulehel.
 • Identifitseerida web 2.0 vahendid (sealhulgas vahendid web 2.0 sisu loomiseks).
 • Hinnata nende vahendite tugevusi ja nõrkuseid.
 • Avaldada vahendite hindamistulemused projekti kodulehel.
 • Tuvastada olemasolevaid avalikke ning piisavalt kvaliteetseid koolitusmaterjale, mida võrgustik saaks kasutada õpetajate, teadurite, otsustajate ning haridusasutuste töötajate koolitamiseks.
 • Avaldada tuvastatud koolitusmaterjalid projekti kodulehel.

2. Temaatiliste huvigruppide loomine (SIG) & raportid

Projekti partnerid loovad huvigrupid, mis tegelevad erinevate küsimustega, mis ilmnevad web 2.0 vahendite kasutamisel hariduses ja tööelus. Lisaks kaasatakse huvigruppide töösse sidusgruppide kogukond.

Huvigruppide teemadeks on:

 1. Web 2.0 ja veebiressursid
 2. Õppimise ja koolitamise pedagoogikad
 3. Õppekavad, sh. kvaliteedikriteeriumid

Huvigruppidesse kaasatakse partnereid ning sidusgruppide kogukonna liikmeid erinevatest valdkondadest, mis tagab erineva taustaga ekspertide kaasamise aruteludesse.

Huvigrupid loovad tulevikuvisioone ning -stsenaariume, pakuvad soovitusi web 2.0 vahendite abil haridus- ja koolitusvaldkonna ümberkujundamiseks kujule, mis vastaks tuleviku teadmistepõhise ühiskonna vajadustele.

3. Töötoad & koolitajate juhendmaterjalid

Projekti raames viiakse läbi mitemeid töötubasid, mis annavad üldiseid juhiseid:

 • Pedagoogidele - millised web 2.0 vahendeid ning pedagoogikaid klassiruumis kasutada
 • Tööandjatele - kuidas web 2.0 vahendeid tootlikkuse tõstmiseks kasutada.

Töötoad kujundatakse peamiste sidusgruppide vajadustele vastavaks, sh. õpetajad, õpetajate koolitajad, praktikud ning poliitikakujundajad.

Töötoad tööandjatele viiakse läbi koostöös kaubanduskodade, tööandjate organisatsioonide ning ametiühingutega.

4. Võrgustikud

Projekti võtme-eesmärgiks on sidusgruppide võrgustiku loomine. Eksperte kutsutakse liituma spetsiaalse kogukonnaga. Esialgu palutakse neil toetada temaatiliste huvigruppide tööd. See arutelu toimub projekti poolt loodud ja ülesseatud sotsiaalmeediakeskkonnas.

5. Konverentsid ja vebinarid

Võrgustik kutsub sidusgruppe osalema koos projekti partneritega kolmel konverentsil. Need kolm saavad olema:
C1 - Web 2.0 vahendite hindamise tulemuste avaldamine - kuivõrd kasulikud nad tõepoolest on?
C2 - Temaatiliste huvigruppide töö tulemuste tutvustamine
C3 - Lõplik Ed2.0Work üleeuroopalise võrgustiku käivitamine

Lisaks viiakse läbi veebipõhiseid konverentse iga temaatilise huvigrupi raames.