Ed 2.0 Work Project

Proje

Ed2.0Work Avrupa Birliği tarafından finance edilen bir eğitim projesidir ve iki amacı vardır:

  • Eğitim ve iş dünyasına yayılan ve her iki alanda da Web2.0 araçlarının kullanımını geliştirmek için tasarlanmış bir ağ oluşturmak
  • Web 2.0 araçlarını deneysel olarak değerlendirebilecek araçları oluşturmak

Proje, eğitim ve iş sektörlerindeki paydaşlar arasında, bu paydaşların Web 2.0 araçlarını nasıl kullanması gerektiğini inceleyen bir ağ oluşturacaktır. Eğitmen ve işverenler bu projeye ilk aşamalarından itibaren dahil olabilirler.

Amaçlar

Proje ile sürdürülebilir bir ağ oluşturularak:

  • Mevcut ve yeni Web2.0 araçlarının etkinliğini değerlendiren kriterler oluşturmak amacıyla kullanılacak deneysel bir şablon oluşturmak.
  • Eğitim ve iş sektöründeki paydaşların mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarını ve Web 2.0 araçlarının bu ihtiyaçları karşılamak için nasıl kullanılabileceğini analiz etmek.
  • Mevcut kullanımları araştırarak (eğitim ve iş sektöründe) değişik Web 2.0 araçlarının kullanımına yönelik çalışmalar ve iyi uygulamalar dizisi oluşturmak.
  • Bilinçli seçim yapılabilmesi için ilgili araştırmalar, iyi uygulamalar, vaka çalışmaları ve eğitim materyallerini içeren bir veritabanı oluşturmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak.

Eğitimciler ve işverenlerden oluşturulan çalışma grupları farklı sektörlerin ihtiyaçlarını, hangi araçların bu ihtiyaçları karşılayabileceğini ve yeni fırsatların farklı sektörlerde nasıl kullanılabileceğini çalışacaklardır. Proje süresince yerel çalışma grupları oluşturulacak ve 3 kaynaşma konferansı düzenlenecektir.

2009 yılında kurulan Web 2.0 Avrupa Kaynak Merkezini (www.web20erc.eu) temel alarak bir Avrupa Merkezi kurmak projenin ilk hedefidir. Bu merkezler, proje tarafından geliştirilen Web2.0 araçlarını kullanmak için deneysel temelli değerlendirme ve kıyaslama araçları kullanacaktır.