Euroopa Liidu haridusprojektid

Elukestva Õppe Programm

Euroopa Liidu Elukestva Õppe Programm toetab õppimisvõimalusi lapseeast kuni vanaduspõlveni igas elusituatsioonis.

Selle eelarve on perioodil 2007-2013 7000 miljonit eurot ning see on jätkuks Socratese, Leonardo da Vinci ning e-Õppe programmidele.

Toetusi jagatakse projektidele ja tegevustele, mis toetavad teadmiste jagamist, edendavad mitmepoolseid partnerlusi, toetavad indiviidide mobiilsust ning edendavad kvaliteeti hariduses ja koolitusvaldkonnas üle terve Euroopa.

Programm on ehitatud neljale sambale või alaprogrammile:

  • Comenius programm õpilastele, õpetajatele, koolidele ning seotud asutustele/organisatsioonidele (alusharidus ning kooliharidus kuni keskkooli lõpuni)
  • Erasmus programm tudengitele, haritlastele, professoritele, ülikoolidele ning seotud asutustele/organisatsioonidele (kõrgharidus, sh. riikidevaheline tudengitele praktikavõimaluste loomine)
  • Leonardo da Vinci programm praktikantidele, töötajatele ning seotud asutustele/organisatsioonidele (kutseharidus).
  • Grundtvig programm täiskasvanutele, õpetajatele ning seotud täiskasvanuhariduses tegutsevatele asutustele/organisatsioonidele.

Need neli sammast on põimitud üheks üleseks programmiks (transversal programme), millel on 4 peamist tegevust:

  • Poliitikaalane koostöö ja innovatsioon (KA1)
  • Keeled (KA2)
  • Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiad - IKT (KA)
  • Teadlikkuse tõstmine ning tulemuste jätkusuutlikkuse tagamine (KA4)

Rohkem infot Euroopa Liidu veebilehtedel:
http://eacea.ec.europa.eu/llp/index_en.php

Lõppenud projektide andmebaas on kättesaadav siit: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/eve/