Ed 2.0 Work projekt

Projekt

Ed2.0Work on Euroopa Liidu poolt toetatud haridusvõrgustik, millel on kaks missiooni:

  • Luua võrgustik, mis hõlmab nii haridusmaastikku kui tööelu ning parendab web 2.0 vahendite kasutamist mõlemas sektoris.
  • Luua instrumendid web 2.0 vahendite empiiriliseks hindamiseks

Projekt loob erinevate haridus- ning tööelu osapoolte vahelise võrgustiku, mis uurib web 2.0 vahendite kasutamise otstarbekust vastavas sektoris. Haridustöötajad ja tööandjad saavad projektiga liituda juba selle algfaasis.

Eesmärgid

Projekt loob jätkusuutliku võrgustiku, mis:

  • Loob empiirilise mudeli, mida saab kasutada olemasolevate ja uute web 2.0 vahendite efektiivsuse hindamiseks.
  • Analüüsib sidusgruppide olemasolevaid ning tulevikus tekkivaid vajadusi hariduses ja tööelus ning kuidas web 2.0 vahendeid nende toetamiseks on võimalik kasutada.
  • Uurib olemasolevaid web 2.0 vahendite kasutusvaldkondi hariduses ja tööelus.
  • Loob ja säilitab keskse repositooriumi, mis sisaldab olulisi uuringuid, parimaid praktikaid ning juhtumianalüüse.

Õpetajaid ja tööandjaid sisaldavad töörühmad uurivad, kuidas neid uuenduslikke võimalusi on erinevates sektorites võimalik edukalt rakendada. Projekti raames korraldatakse 3 võrgustiku konverentsi.

Varajaseks eesmärgiks on 2009. aastal loodud Web2.0 European Resource Centre www.web20erc.eu baasil uue European Centre kujundamine.