Projekt Ed 2.0 Work

Ed2.0Work to projekt finansowany przez Unię Europejską poświęcony utworzeniu sieci doskonałości w dziedzinie narzędzi Web 20 w edukacji i treningu. Projekt Ed 2.0 Work ma dwa główne cele:

  • Utworzenie sieci łączącej edukację i świat pracy w celu wykorzystania narzędzi Web 2.0 w obu obszarach.
  • Utworzenie zbioru narzędzi w celu empirycznej ewaluacji narzędzi Web 2.0

Projekt utworzy sieć pomiędzy interesariuszami zw. z sektorem edukacji oraz pracy, która zbada, jak technologia Web2.0 powinna zostać wykorzystana w powyższych dziedzinach. Nauczyciele oraz pracodawcy mogą zanagażować się w projekt od najwcześniejszych etapów.

Cele projektu:

Utworzenie zrównoważonej sieci, która:

  • Zbuduje empiryczny szablon do oceny skuteczności narzędzi Web2.0.
  • Zanalizuje potrzeby interesariuszy zw. z sektorem edukacji i pracy na temat, jak narzędzia Web2.0 mogą zostać wykorzystane.
  • Zbada istniejące zastosowania narzędzi Web2.0 w edukacji oraz pracy.
  • Ustanowi repozytorium badań, najlepszych praktycznych przewodników i studiów przypadku.

Mieszane grupy robocze nauczycieli i pracodawców będą badać, w jaki sposób nowe możliwości mogą być wykorzystywane w różnych sektorach. 3 konferencje sieciowe odbędzie się w trakcie realizacji projektu.

An early focus will be the founding of a European Centre, based on the Web2.0 European Resource Centre www.web20erc.eu founded in 2009.